Akadálymentes verzió

Záró Sajtótájékoztató

Véget ért az EFOP-3.9.2-16 KÓDSZÁMÚ Humán- kapacitások fejlesztése térségi szemléletben-kedvezményezett térségek: humán-kapacitások fejlesztése a lenti járásban

2021. 06.30.

2021. 06. 30. – án zárult a 219,44 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatás segítségével. megvalósuló „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” című projekt. A kezdeményezés fő célja a tehetséggondozás, felzárkóztatás, valamint az oktatási, szociális közszolgáltatásban dolgozók képzettségének támogatása volt. Lenti Város Önkormányzata pályázatát konzorciumi együttműködésben valósította meg: Csesztreg Község Önkormányzata, Lovászi Község Önkormányzata, Páka Község Önkormányzata, Zalabaksa Község Önkormányzata, Rédics Község Önkormányzata, Csömödér Község Önkormányzata, Nova Község Önkormányzata, Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata.

 

A rendelkezésre álló 219,44 millió forint támogatásból az alábbi tevékenységek valósulhattak meg:

 

A települési Önkormányzatok által fenntartott alapszíntű humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének a biztosítására, egyéni szakmai képzések biztosítása, illetve települési/intézményi szintű speciális képzések szervezése valósult meg.

A projekt támogatta a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek –személyiség és kompetencia fejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósításával, a tudatos pénzügyi magatartás, a fenntartható fejlődés jegyében. Közneveléshez és felsőoktatáshoz való egyenlő hozzáférést, a települési ösztöndíjrendszer és a felsőoktatásban tanuló ösztöndíj program segítette.

A pályázat hozzá kívánt járulni a projekt céljainak megvalósítását támogató tudományos ismeretterjesztő tevékenységek megvalósításához is, A felsőoktatásban tanuló kutatási munkájának ösztöndíj támogatása és a „Tudás csomag” odaítélése, ezen célt szolgálta. Többek között megrendezésre került az Őrség- Göcsej-Hetés Szabadegyetem és térség specifikus kutatótábor. A tudományos versenyek fesztiválok megrendezése keretében E-VIA kiállítás került megrendezésre.

 

Egészségügyi programok- tartásjavító, mozgásos játékok-úszásoktatás, zeneovi, mozgáskoordinációs fejlesztés, környezeti nevelés, integrációs programok színesítették a projekttevékenységet, elérve Lenti járás minden korosztályát az egyenlő hozzáférés biztosításával.

 

További információ kérhető:

Kánya Szilvia, szakmai vezető

+36 20 362 6320